Tag Archive: 'aluminiowe siatki przeciw liściom'

Jak dbać o rynny jesienią

Jak dbać o rynny jesienią?

Jak dbać o rynny jesienią? Prawidłowe odwodnienie dachu zagrawantowane będzie wtedy, kiedy orynnowanie będzie drożne. Bezpośrednio z tym faktem łączy się również zabezpieczenie elewacji przed zalewaniem wodami opadowymi. W celu zabezpieczenia całego systemu przed zimą i roztopami, w okresach jesiennych powinno się koniecznie rpzeprowadzać konserwację rynien, oczyszczac je z zaległych w tym czasie liści, gałązek […]